DELIVERY & RETURNS

การจัดส่งสินค้า

– ภายในประเทศ จัดส่งไปรษณีย์ EMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะจัดส่งสินค้าได้ภายใน 1-2 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการสั่งสินค้าจากลูกค้า
(จันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์)

– ต่างประเทศจัดส่งผ่าน Dpex Worldwide (จันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิพย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) รายละเอียดการจัดส่งดูจากตาราง Export Price Zone

การคืน เปลี่ยน และแก้ไขสินค้า

– ทางแบรนด์ A La Netti ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ
– การรับเปลี่ยนสินค้าและการแก้ไขสินค้าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางแบรนด์ A La Netti ในบางกรณีเท่านั้น หากสินค้าเกิดปัญหา
กรุณาแจ้งในทางเราทราบมาที่ A La Netti.com ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า เพื่อจะได้ทำการพิจารณา และดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป
– ในการเปลี่ยนสินค้า หรือแก้ไขสินค้า ลูกค้าต้องเก็บป้ายtag และบิลใบเสร็จของสินค้าไว้ หากสูญหายทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
– สินค้าที่มีการเปลี่ยน ต้องไม่ผ่านการซัก ใช้งานหรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น
– การจัดส่งสินค้าที่เปลี่ยน ภายใน 28 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติ
– หากนอกเหนือตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางแบรนด์ A La Netti ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

ภาษี

– ค่าภาษีอากรที่มีการคำนวณตามไปยังปลายทางที่จัดส่งของคุณและแยกที่หน้าสรุปการสั่งซื้อ โปรดทราบภาษีอากรไม่ได้บังคับสำหรับการสั่งซื้อของออสเตรเลียภายใต้ 1,000 AUD

– ประเทศส่วนใหญ่จะส่งไปใน DDP (ส่ง Duty Paid) พื้นฐานซึ่งหมายความว่าภาษีนำเข้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและหน้าที่จะถูกรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์